ozlem_oktay

1974 yılında Bursa’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1996 yılında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda Lisans programından ve, 2014 yılında Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi’nde ‘’Yükseklisans Programını’’ ndan mezun oldu.
2001 yılında Gazi Üniversitesi Stoma Bakım Hemşireliği Sertifika Programı,
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifika Programı,
Mart 2017 de MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı,
Mart 2017 de CİSED- Cinsel Terapi Sertifika Programını bitirdi.
1995-1996 yıllarında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Bölümünde görev yaptı
1996-2016 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başhemşiresi olarak görev yaptı.
2016 Haziran ayından beri Bursa Acıbadem Hastanesi’nde Aile Danışmanı ve Cinsel Sağlık Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Özlem OKTAY, 2003 yılından beri ‘’Hemşirelikte İnovasyon’’ ile ilgilenmekte olup, iki farklı tıbbi malzeme ile ilgili patent sahibidir. 2009 yılında, Stomakit isimli buluşu ile SEİS’in düzenlediği ‘’3. Tıbbi Cihaz Proje Yarışması’’ nda Türkiye 1.lik ödülünü. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘’Yılın Hemşiresi’’ ödülünü almıştır. 2010 yılında Nobel Tıp Kitapevi’ tarafından yayınlanan‘’Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi’’ isimli kitapta stoma bakımlarında Stomakit kullanımı, yeni bir yöntem olarak literatüre geçmiştir.

Kardiyoloji Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı, Hastane Enfeksiyonları Eğitim Toplantısı, Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık Hizmeti Veren Kuruluşlarda Toplam Kaliteye Ulaşma Süreci Eğitimi, Ağrı ve Akut Ağrıya Yaklaşım ve İntravenöz İnfüzyon Eğitimi, 5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Üroloji Hemşireler Derneği Eğitim Kurslarına katılmıştır. Çeşitli Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sözlü ve yazılı bildiri çalışmaları olan Özlem Oktay son10 yıldır pek çok hemşirelik fakültesinde ‘’Stoma Hastalarında Hemşirelik Bakımı’’ ve ‘’Hemşirelikte İnovasyon’’ ve ‘’ Patent Alma Süreci ve Buluşların Hayata Geçirilmesi’’ konularında panelist ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

Ayrıca, ‘’Kadın Orgazmında Erkeğe Ait Faktörler’’, ‘’Penil Protez Operasyonundan Sonra Erkek ve Kadın Memnuniyet Düzeyleri’’, ‘’Stomalı Hastalarda Cinsel Yaşam’’ konularında klinik çalışmalar yapmıştır.

2003 yılında yayınlanan ‘’Nefesin Nefesinde Olsun’’ isimli bir şiir kitabı vardır. .

Özlem Oktay


İŞ DENEYİMİ
 • 2016 ……. Acıbadem Hastanesi Bursa / Aile Danışmanı ve Cinsel Sağlık Danışmanı
 • 1996 – 2012 Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi/ Üroloji Anabilim Dalı Başhemşiresi
 • 1995 - 1996 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul / Acil Cerrahi Bölüm Hemşiresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
 • Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu – İstanbul - Hemşirelik – 1996
 • Yüksek Lisans Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Bursa - Sağlık Yönetimi – 2014
 • 11 Mart 2017 MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı/464 saat) /Ankara
 • 12 Mart 2017 CİSED-Cinsel Terapi Sertifika Programı(120 saat) / İstanbul
KURS VE EĞİTİMLER
 • 26-29 Nisan 2001 Kardiyoloji Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı/ Bursa
 • 26-30 Kasım 2001 Stoma Bakım Hemşireliği Kursu / Gazi Üniversitesi
 • 9 Mart 2002 Hastane Enfeksiyonları Eğitim Toplantısı/ Bursa
 • 13 Aralık 2002 Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşlarda
 • 03 Nisan 2003 Toplam Kaliteye Ulaşma Süreci/ Bursa
 • 22 Mayıs 2003 Ağrı ve Akut Ağrılı Hastaya Yaklaşım ve İntravenöz İnfüzyon Eğitim Programı/ Bursa
 • 08-11 Aralık 2005 5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu / Bursa
 • 17 Ekim 2009 Üroloji Hemşireleri Derneği Kursu/ İstanbul
 • 21 Kasım 2009 Üroloji Hemşireleri Derneği Kursu/ Antalya
 • 25-26 Şubat 2011 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Sertifika Programı/ Bursa
 • 21 Mart 2012 Hastane Enfeksiyonları ve Önleme Kursu/ Bursa
 • 12 Mart 2017 CİSED-Cinsel Terapi Sertifika Programı(120 saat) / İstanbul
 • 11 Mart 2017 MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı/464 saat) /Ankara
 • 12 Mart 2017 CİSED-Cinsel Terapi Sertifika Programı(120 saat) / İstanbul
 • 11 Mart 2017 MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı/464 saat) /Ankara
 • 14.10.2017 - 18.03.2018 tarihleri arasında Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi Katılım sertifikası / 120 Saat / İstanbul
 • 15.09.2018 - 25.11.2018 tarihleri arasında Psikoterapi ve Cinsel Terapide Hipnoterapi ve Hipnoz Teknikleri Eğitimi katılım sertifikası / 60 Saat / Ankara
KONUŞMACI OLARAK KONGRE PANEL KATILIMLARI VE KONGRE KİTAPÇIĞINDA BASILAN SUNUMLAR

1- Türk Üroloji Derneği 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim 2004, Antalya

 • Stomalı Erişkin Hastalarda Hemşirelik Bakımı (sunum)
 • Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Oluşan Şikayetler (abstrak)

2 -19.Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya

 • Kadın Orgazmını Etkileyen Erkeğe Ait Faktörler (abstrak)

3- 9th Surgery for the Incontinent Child and Bowel Problems, Eylül 2006, Antalya

 • Çocuklarda Laparoskopik Cerrahi ve Ameliyat Sonrası Hemşirelik

Bakımı ( sunum)

4- Üriner Stomalarda Bakım Kursu, Mayıs 2007, İstanbul

 • Üriner Stomalı Erişkin Hastada Ürostomi Bakımı ve Hemşirelik

Yaklaşımı ( sunum)

5- 20. Ulusal Üroloji II. Üroloji Hemşireliği Kongresi, Kasım 2008, Antalya

 • Adaptör Kesici Cilt Koruyucu Stoma Pansuman Aparatı Stomakit İle

Klinik Deneyimlerimiz (abstrak)

6- 8. Ulusal Androloji Kongresi, Mayıs 2009, İzmir

 • Penil Protezlerde Bakım ve Hasta Eğitimi (sunum)

7- Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Ekim 2009, İstanbul

 • Üriner Stoma Bakımı (sunum)

8-  Sağlıkta Kalite Penceresinden Hemşirenin Rolleri ve Hasta Güvenliği, Mayıs 2009, İstanbul (sunum)

9- Hemşirelikte Yeni Uygulamalar, Mayıs 2009, İstanbul (panelist)

10- Hemşirelikte İnovasyon : STOMAKİT’in Gelişim Öyküsü, Mayıs 2009, İstanbul (panelist)

11- Hemşirelikte İnovasyon ve Bulıuşçulık, Kasım 2009, Bolu-Düzce (panelist)

12- Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Haziran 2010, Zonguldak

(sunum)

13- 43. Annual Meeting of The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, (In pediatric patients, Stomakit of use ), June 2010, İstanbul (sunum)

14- Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireleri Kongresi, Kasım 2010, İstanbul

 • Üriner Stomalarda Hemşirelik Bakımı (sunum)

15- 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa

 • Ürostomili Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı ve Stomakit ile Uygulamalı

Stoma Bakımı (sunum)

16- 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2012, Bursa

-     Hemşirelikte İnovasyon

 1. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, II. Hemşirelik

Sempozyumu, Mayıs 2014, İstanbul

-  Hemşirelikte Bir İnovasyon Örneğinin Hikayesi (sunum)

18. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Haftası Etkinliği, Mayıs 2015, Antalya Hemşirelikte İnovasyon Süreci, Stomakit Örneği (panelist)

19.16. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ‘’Patent Alma Süreci: Stomakit’’, Nisan 2016, Eskişehir (konuşmacı)

20.Hemşirelikte Değişim ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Mayıs 2016, İstanbul ( panelist)

21.Oktay Ö, Yıldırım B.G., Başbuğu C., ‘’Evaluation of the Innovation Abilitiesof the Nurses Performed at the University of Uludag Medical Faculty’’, Nisan 2016, Thailand (sunumlu bildiri)

22.Hemşirelkte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi’’Teknolojinin Hemşireliğe Yansımaları’’, Kasım 2016, İzmir (panelist)

23.V. Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu,’’Patentli Ürünümü Nasıl Hayata Geçirebilirim?’’, Mayıs 2017, İstanbul (konuşmacı)

KATILMIŞ OLDUĞUM YURTİÇİ VE YURTDIŞI KONGRELER
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Kasım 1999, Ankara
 • Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi, Mayıs 2000, Antalya
 • International Nursing Management Conference, Ekim 2001, Denizli
 • İletişim ve Hizmette Mükemmellik, KALGEM Eğitim Danışmanlığı, Kasım 2003
 • Uludağ Cerrahi Hemşirelği Sempozyumu, Nisan 2002, Bursa
 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Aralık 2002, Bursa
 • Ü.S.U.A.M Stomaterapi Sempozyumu, Aralık 2004, Bursa
 • XXth EAUN Congress, Mart 2005, İstanbul
 • 21st Annual EAU Congress, Marc 2006, Paris
 • Cinsel Mutluluk Sempozyumu, Mayıs 2006, İstanbul
 • Ulusal Üroloji Kongresi , Haziran 2006, Antalya
 • Infection Prevention Seminar, Şubat 2007, Bursa
 • Türk Üroloji Derneği, 5. Uludağ Üroloji Günleri, Ocak 2008, Bursa
 • 24th EAU Congress, Marc 2008, Milano
 • Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu, Haziran 2008, Bursa
 • Ulusal Androloji Kongresi, Mayıs 2009, İzmir
 • FE&MALE in ENDOUROLOGY 2011, September 2011, Amsterdam
 • Büyük Üroloji Buluşması, Ekim 2013, Antalya
İNOVATİF ÇALIŞMALAR
 • 1.Stoma Pansuman Aparatı ‘’Stomakit’’ (patentli) STOMAKİT; 2009 yılında Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ nın düzenlediği 3. Tıbbi Cihaz Proje Yarışması’nda Türkiye Birincilik Ödülü aldı. ‘’Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi’’ isimli kitapta stoma bakımında yeni bir yöntem olarak literatüre geçti- ( Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010, syf. 536)
 • 2.Ele iğne Batmalarını Önleyen Enjektör ve İğne Ucu Kapak Aparatı (patentli)